Magnus Andersson MAI
slår nytt skånskt rekord i klassen för män, 70-74 år, vid veteran-DM i Lund