Elitrådet

Elitrådet i MAI ska bevaka och verka för att skapa förutsättningar för att MAI:s elitverksamhet kan hålla högsta möjliga nationella och internationell nivå.
Rådet jobbar aktivt med uppföljning kring aktiva och tränare för att tillsammans erbjuda goda träningsmöjligheter, faciliteter och medicinsk uppbackning.

Elitrådet i MAI består av

Lars Hedner – Ordf. Elitrådet Ansvarsområde: budget för bredd och elit samt tränare
Maria Staafgård Ansvarsområde: Breddverksamhet samt övergång ungdom-junior
Staffan Jönsson Tränarnas talesperson
Mikael Wirstedt Samordning av elitaktiva och tränare
Mats Svensson   
   
Aktivas representanter  
Daniella Busk  
Anton Sigurdsson  

Har du som aktiv eller tränare frågor som berör elitverksamheten kontakta Lars Hedner eller övriga i elitrådet.
Elitaktiva uppmanas att genom aktivas representanter ge synpunkter och förbättringsåtgärder som utvecklar vårt elitverksamhet.

Aktivas representanter har som uppgift att lyfta frågeställningar kring aktivas situation, informera om möjligheter och problem i verksamheten.
Har du som aktiv frågor som du vill lyfta men inte våga att ta det direkt med klubbledningen finns Daniella och Anton till för dej.