Här får du möjlighet att skaffat dig viktig kunskap och ett bra första nätverk för internationella frågor inom idrotten. Under totalt fyra dagar kommer du att få fördjupad kunskap om bland annat internationellt arbete och vad det innebär, din egen roll, betydelsen av internationell förståelse, mänskliga rättigheter och svensk idrotts mål och värderingar i relation till de internationella.

Kursdagarna varvas med föreläsningar, egen reflektion, samtal och grupparbeten. Detta för att det ska bli lättare att ta till sig och tillämpa den kunskapen som förmedlas. Flera av föreläsarna har bred erfarenhet av internationellt arbete inom idrotten och delar gärna med sig av sina kunskaper.

Är du intresserad?

Maila Daniel Cortobius eller Frida Hogstrand senast 7 april och besvara följande frågor:

  • Kort beskrivning av dig själv
  • Tidigare erfarenheter/utbildning inom friidrotten
  • Varför vill du gå utbildningen?

>> Ladda ner inbjudan “Framtidens Internationella ledare?”