Bingolotto

Att klubbens ungdomarna har sålt Bingolotter vid två tillfällen, höst & jul, har varit positivt och klubben ser en möjlighet att kunna nyttja det ekonomiska tillskottet med att skapa klubbfrämjande aktiviteter för ungdomarna framåt.

Exempelvis klubbdagar åldersvis som vi testat med goda resultat. Det kräver inte bara en ekonomisk insats utan även föräldraengagemang, vilket är två saker som vi hoppas kunna utöka framåt. Där försäljning av Bingolotter är en del.

Klubben har beslutat att aktivera Bingolotter vid 2–3 tillfälle / år och under 2022 kommer det att bli två tillfällen, Påsk och Jul.

Vi börjar alltså med Påskkampanjen som är en extra stor Bingolottokväll söndag den 17 april.

En magisk kväll med 4 bingospel med extra mycket vinster och härliga artister, trolleritrick samt påskkärringar.

Alla våra aktiva i åldern 7–14 år kommer att få ett kuvert med 4 stycken enkellotter (värde 200 kr) utdelade med start vecka 11.

Påsklotten kostar endast 50 kr styck. Redovisning sker via Swish och eventuella osålda lotter redovisas måndag den 25 april mellan kl 16:30–19:00 i Atleticum.

Om någon aktiv önskar fler lotter eller kanske efterfrågas dubbellotten som finns detta på MAI:s kansli (2:a våningen).

Tänk på att all förtjänst tillfaller Ungdomsutskottet.

Önskningar om en Bingolott i varje påskägg!

SISTA REDOVISNINGSDAG!

Redovisning genom Swish-betalning till:

Swish-nummer (123 330 01 67) / QR-kod: (se QR-kod nedan)
Meddelande = namn på aktiv.

Har du några frågor eller vill retunera osålda lotter finns representant från MAI på Atleticum (MAI:s kansli, 2:a våningen) mellan kl 16:30–19:00, måndag den 25 april.

Bingolotto Prenumeration!

MAI har fått möjlighet att sälja prenumeration på Bingolotto.

Vilket innebär att prenumeranten får 1 Bingolott / spelomgång hemskickad direkt i brevlådan i 6 månader.

En månadskostnad på 200 kr och MAI får 750 kr vid varje nytecknade prenumeration.

Klicka på “BLI PRENUMERANT PÅ BINGOLOTTO” och läs hur du skapar en prenumeration.

Tillfälle för både MAI och prenumeranten att bli vinnare!