Bingolotto

Nu är det dags igen för Ungdomsutskottets Bingolotto-försäljning!

Klubben har beslutat att aktivera Bingolotter vid 2-3 tillfällen om året.

Bingolottförsäljning har varit mycket positivt och klubben ser en möjlighet att kunna nyttja det ekonomiska tillskottet med att skapa klubbfrämjande aktiviteter för ungdomarna framåt. Exempelvis klubbdagar åldersvis som vi testat med goda resultat. Det kräver inte bara en ekonomisk insats utan även föräldraengagemang, vilket är två saker som vi hoppas kunna utöka framåt. Nytt från denna omgång är att förtjänsten går till den aktivas åldersgrupp.

Nu säljer vi till uppesittarkvällen den 23 december 2022 och Julkalendern.

Årets största spelkväll!

Alla våra aktiva i åldern 7–14 år kommer att få ett kuvert med lotter om ett totalt värde om 1000 kronor. Tänk på att det är en värdehandling. Julkalendern säljs med fördel innan 1 december.

Redovisning sker via Swish och eventuella osålda lotter redovisas/lämnas tillbaka mellan den 9-12 januari 2023 mellan kl 16:30–19:00 i Atleticum.

Om någon aktiv önskar fler lotter eller kanske efterfrågas dubbellotten som finns detta på MAI:s kansli (2:a våningen).

Tänk på att all förtjänst tillfaller Ungdomsutskottet.

SISTA REDOVISNINGSDAG!

Redovisning genom Swish-betalning till:

Swish-nummer (123 330 01 67) / QR-kod: (se QR-kod nedan)
Meddelande = namn på aktiv.

Har du några frågor eller vill retunera osålda lotter finns representant från MAI på Atleticum (MAI:s kansli, 2:a våningen) mellan kl 16:30–19:00, 9–12 januari 2023.