Den 25 februari 2014 hade MAI sitt årsmöte. Det var en välbesökt sammankomst vilket var mycket glädjande. MAI:s ordförande Tomas Strandberg kunde berätta om ett väldigt framgångsrikt 2013 både idrottsligt och ekonomiskt. Han tackade alla aktiva, tränare, styrelsen och övriga frivilliga krafter för ett fint arbete. Efter det lämnade han över klubban till årsmötesordförande för kvällen, Pehr Andersson.
Søren Busk, klubbchef, presenterade årsredovisningen och berättade om ett spännande 2014 med många arrangemang. Han redogjorde också för förslag till budget 2014 som bl a innebar en kraftigt ökad satsning på elitutskottet.

Omval:
Tomas Strandberg, ordförande.
Mats Carlberg, ledamot
Claes Örberg, ledamot
Jörgen Zaki, suppleant
Mats Anderberg, revisor
Anders Nord, revisorsuppleant
Claes Fritz, valberedningen

Nyval:
Johan Färemo, ledamot
Jimisola Laursen, ledamot (tidigare suppleant)
Isabella Striner, suppleant
Stina Funke, valberedningen

Övriga i styrelsen:
Pia Bosdotter Olson
Stefan Krüeger
Staffan Westholm
Sara Romé

Efter årsmötesförhandlingarna avslutats följde utdelning
av stipendier och andra utmärkelser. Se separat rubrik.