Den 28 februari hade MAI sitt årliga årsmöte. Det var en välbesökt sammankomst vilket var mycket glädjande. MAIs ordförande Sture Östlund inledde mötet med att tacka alla aktiva, tränare, styrelsen och övriga frivilliga krafter för ett fint arbete under 2011.
Då Sture avböjt omval, tog han tillfället i akt att sammanfatta sina år som ordförande, genom att poängtera att Broloppet 2010 räddade upp föreningens ekonomi och därmed dess existens.
Han känner därför stor glädje i att kunna avsluta sitt uppdrag i MAI med att presentera ett ekonomiskt överskott 2011.
Efter det lämnade han över klubban till årsmötesordförande för kvällen, Malmö Stads Näringslivsdirektör Pehr Andersson.

När man kom fram till § 12, Val, beslutade stämman följande:
Till ny ordförande i MAI valdes Tomas Strandberg.


Övriga ledamöter i styrelsen är:
Pia Bosdotter Olson
Mats Carlberg
Jörgen Zaki
Ingrid Gunnarson
Claes Örberg
Stefan Krüger

Till suppleanter valdes:
Tove Åkerblom
Jimisola Laursen
 

Sture Östlund (till höger) tackas av och Tomas Strandberg (till vänster) tar vid.

Efter årsmötesförhandlingarna avslutats följde utdelning
av stipendier och andra utmärkelser. Se separat rubrik.