MAI:s klubbchef, Erica Mårtensson, lämnar idag sin plats på kansliet för att vara föräldraledig till 1 september 2014.

Rollen som vikarierande klubbchef tas över utav Søren Busk.
Søren har en historia i klubben sedan tidigare, då han varit involverad i Ungdomsutskottet samt varit med och startat upp MAI Motion där han fortfarande är aktiv motionslöpare. Han har dessutom två döttrar som är aktiva i föreningen.

Søren är i grunden utbildad revisor och har under många år arbetat som ekonomidirektör inom olika koncerner på både SAS och senast Cimber Sterling.

Vid sidan av Søren kommer även MAI:s meriterade häcklöpare Philip Nossmy att arbeta. Philip, som vid sidan av sin elitsatsning studerar Sports Marketing vid Malmö Högskola, kommer framförallt att arbeta med MAI:s marknadsfrågor, där sponsorkontakter kommer vara en av huvuduppgifterna. Han kommer även att vara samordnare för ungdoms- och juniorsatsningen Team Champion.

– Vi är mycket nöjda med vår rekrytering och tror att både Søren och Philip kommer ha stor betydelse på vår väg tillbaka till toppen, som Sveriges bästa friidrottsförening, säger MAI:s ordförande Tomas Strandberg.