Att bli svensk mästare i en friidrottsgren är en stor bedrift. Den som lyckas göra detta i MAI:s klubbdräkt har gjort något mycket betydelsefullt för föreningen och förtjänar ett ständigt medlemskap. 

MAI:s styrelse föreslår därför att årsmötet ska fatta följande beslut.

1. Den som tar ett individuellt guld för MAI på senior-SM utomhus ska per automatik upptas som ständig medlem i MAI.

2. Beslutet ska gälla även retroaktivt på så sätt att den som tidigare erövrat ett individuellt guld på senior-SM ska erbjudas ständigt medlemskap. Eventuella erlagda avgifter kan emellertid inte återbetalas med stöd av detta beslut.

Styrelsen