Vi ställer oss bakom Generations Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi bidrar genom att årligen arrangera barnlopp runt om i södra Sverige. Barnlopp med syfte att få barn att röra på sig och må bra. Där alla ska känner sig välkomna att delta efter sin egen förmåga och där vi sätter barnens rörelse, glädje och hälsa i fokus. Utöver loppen arrangerar vi varje år idrottsskolor under skolloven för att aktivera barn genom idrott och rörelse under sin ledighet. Vi vill med våra aktiviteter skapa ett livslångt idrottande med möjligheterna till att vara precis den du är med egna idrottsliga mål och ambitioner. Vare sig det är att vara aktiv och träna i vår förening eller springa några av våra årliga lopp vi arrangerar.

Tillsammans med Generation pep skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!