Det var stor succé då drygt 600 småknattar anmälde sig.
Nytt deltagarrekord med nästan 3500 som sprang!