MAI i Samhället

MAI I SAMHÄLLET

 

FRIIDROTTSSKOLA – MENINGSFULLA SKOLLOV

Under åtta lovveckor om året erbjuder MAI friidrottsskolor för barn mellan 6-13 år. Genom att erbjuda en vecka av friidrott, lek och gemenskap får barn ett meningsfullt skollov som kantas av rörelseglädje och nya vänner.

 

VÅRRUSET – VAR MED I KAMPEN MOT BARNCANCERN

I 30 år har MAI arrangerat Vårruset som sedan några år tillbaka ett nära samarbete med Barncancerfonden. Genom att springa Vårruset investerar deltagarna inte bara i en bättre hälsa, då en del av anmälningsavgiften går till Barncancerfondens viktiga arbete för att utrota barncancern.

 

STAFESTEN FÖR UNICEF – SPRING FÖR EN BÄTTRE VÄRLD

2018 var MAI för första gången medarrangör till loppet Stafesten för Unicef, ett lopp där 125 kronor av anmälningsavgiften går till Unicef och där det även ges möjlighet att ge ännu en gåva till insamlingen i samband med anmälan och under loppdagen. Spring för din egen hälsa och du är samtidigt med och kämpar för utsatta barn i 190 länder tillsammans med världens ledande barnrättsorganisation.

 

KALVINKNATET – DET ÄR KUL ATT SPRINGA!

Kalvinknatet, som arrangeras av MAI och Skånemejerier i samarbete med lokala idrottsföreningar, är loppet för barn från förskoleålder upp till fjärde klass. Syftet med loppet som varje år springs av 30.000 barn har till syfte att få fler barn att röra på sig och må bra. Allt överskott från arrangemangen går oavkortat till föreningarnas verksamhet.

 

GENERATION PEP!

Vi ställer oss bakom Generations Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi bidrar genom att årligen arrangera barnlopp runt om i södra Sverige. Barnlopp med syfte att få barn att röra på sig och må bra. Där alla ska känner sig välkomna att delta efter sin egen förmåga och där vi sätter barnens rörelse, glädje och hälsa i fokus. Utöver loppen arrangerar vi varje år idrottsskolor under skolloven för att aktivera barn genom idrott och rörelse under sin ledighet. Vi vill med våra aktiviteter skapa ett livslångt idrottande med möjligheterna till att vara precis den du är med egna idrottsliga mål och ambitioner. Vare sig det är att vara aktiv och träna i vår förening eller springa några av våra årliga lopp vi arrangerar.

Tillsammans med Generation pep skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!

 

OLYMPIC DAY – LÅT DRÖMMEN BÖRJA HÄR!

Olympic Day är ett arrangemang fyllt av glädje, idrott och inspiration. MAI finns på plats när Olympic Day kommer till Malmö för att låta barn och ungdomar testa friidrott. Under första dagen välkomnas skolklasser till Ribban och under de resterande två dagarna tas allmänheten emot. Kanske blir det här drömmen om OS väcks!

 

IDROTT UTAN GRÄNSER –
SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN BÄTTRE FRITID OCH FRAMTID

MAI deltar sedan en tid tillbaka i projektet Idrott utan gränser som anordnar idrottsaktiviteter under kvällar och helger i utsatta bostadsområden. Detta för att ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid, stärka deras självkänsla och självförtroende och därmed ge dem bättre möjligheter i framtiden. Barnen får testa på olika idrottsaktiviteter där friidrotten är en av dessa. MAI-aktiva deltar vid aktiviteterna för att instruera och lära ut friidrotten och gör att kunskapen och kännedomen om vår idrott sprids till fler.

 

SKOLTRÄFFEN – BYGGER BROAR OCH FÖREBYGGER UTANFÖRSKAP

MAI är sedan början av 2018 delaktig i projektet Skolträffen som fram till slutet av 2018 drivs av stiftelsen Good Sport Foundation. Från 2019 drivs projektet vidare i MAI:s regi. Skolträffen skapar möten mellan barn och ungdomar från olika områden med olika kulturer och socioekonomiska förutsättningar. Skolträffen syftar till att motverka utanförskap och segregation och vill få deltagarna att bygga nätverk och skapa kamratskap, vilket görs genom fysiska och sociala samarbetsövningar samt föreläsningar om utanförskap.