ORGANISATION

MAI:s organisation är uppbyggd kring styrelsen, vilket är det bestämmande organet, diverse utskott och vårt kansli.
Därutöver återfinns våra utbildade tränare och ledare, ideella funktionärer, engagerade föräldrar samt våra aktiva, från ungdomar upp till elit.

STYRELSEN

ORDFÖRANDE

Mats Svensson

 

————————————————————

 

Maria Staafgård (v.ordf.)
Elin Ingvarsson
Elisabeth Rönn
Lars Hedner
Andreas Modess
Søren Busk
Jan-Olov Jakobsson
Mikael Wirstedt – adjungerande

VALBEREDNING

Claes Fritz
Tomas Strandberg

REVISOR

Mattias Lamme