Vi bjuder in dig som är förälder/ledare eller annan viktig vuxen som möter barn i åldern 9 – 12 år till denna kostnadsfria föreläsning Livsviktiga snack onsdag den 24 november 2021, kl 18:00.

Föreläsningen är ca 90 min lång inklusive en efterföljande frågestund där du som deltagare har utrymme att ställa frågor och reflektera kring innehållet.

Föreläsningen tar upp vad som händer i kroppen och knoppen för barn i åldern 9 – 12 år, om riskfaktorer och friskfaktorer och om hur föräldrar, lärare och elevhälsa kan arbeta tillsammans för att rusta barnen för livet. Forskning visar att barn som lär sig att sätta ord på sina känslor, uttrycka hur de mår och be om hjälp när de mår dåligt löper mindre risk för att drabbas av bland annat depression och självmord längre fram i livet.

Föreläsningen visar på enkla övningar att göra för att underlätta samtalet och vägar att få hjälp om situationen är svår. Livsviktiga snack är framtagen av forskare, psykologer, psykiatriker och kurator är en del i Suicide Zeros suicidpreventiva arbete.

Läs mer på: livsviktigasnack.se