MAI bidrar till ett medmänskligare Skåne!

Tillsammans kan vi göra MAI och Malmö mer hållbart! #MAImålen består av två mål som MAI sträva att uppnå tillsammans med sina samarbetspartners. Målen grundar och inspirerar sig utefter 4 av de 17 globala mål som FN och 196 länder enats om i vägen till en hållbar värld.

Mål #1

Mot ett hållbart och friskt Malmö

Vad innebär ett hållbart och friskt Malmö för oss?

 • God fysisk och psykisk folkhälsa i Malmö.
 • Att redan i tidig ålder uppleva idrottsglädje och skapa en positiv koppling till fysik aktivitet.
 • Att Malmös gator och parker är rena och trevlig miljö att vistas i.

Det här gör vi idag

 • Vi får Malmöborna i rörelse genom våra motionslopp och löpargrupper.
 • Vi bedriver friidrottsverksamhet som sätter barn och ungdomar i rörelse varje vecka.
 • Vi arrangerar barnlopp samt friidrottsskola där vi skapar möjligheten för barn att röra på sig och uppleva idrottsglädje i tidig ålder.
 • Vi arrangerar plogging med vår löpargrupp. Plogging – jogga och plocka skräp för att hålla Malmös gator och parker rena.

Mål #2

Mot ett jämställt Malmö

Vad innebär ett jämställt Malmö för oss?

 • Minskad fattigdom och hemlöshet i Malmö
 • Att inkludera alla oavsett funktionsvariation.
 • Att kommunicera på fler språk än svenska
 • Att ha möjligheten till att delta på våra arrangemang trots socioekonomiska faktorer.

Det här gör vi idag

 • Vi uppmärksammar och skänka pengar till Skåne Stadsmission och deras viktiga arbete.
 • Vi har på Kalvinknatet en egen startklass för barn med funktionsvariation.

Det här vill vi arbete med framöver

 • Erbjuda mer än svenska på våra befintliga hemsidor.
 • Öppna upp möjligheten till företag att sponsra med startplatser till de som lever i socioekonomisk utsatthet.
 • Funktionsvariationsanpassa vår samtliga lopp.
 • Bedriva parafriidrott igen. Projektet står för tillfället på paus pga brist på resurser. 

 

Om målen

Tanken med målen är att tydliggöra bilden utåt av vad som händer i klubben och hur MAI dagligen jobbar mot ett hållbart Malmö. Målen går under namnet #MAImålen.

TÄNK GLOBALT – AGERA LOKALT
Stötta #MAImålen och bli en MAI partner