MAI bidrar till ett medmänskligare Skåne!

Tillsammans kan vi göra MAI och Malmö mer hållbart! #MAImålen består av två mål som MAI sträva att uppnå tillsammans med sina samarbetspartners. Målen grundar och inspirerar sig utefter 4 av de 17 globala mål som FN och 196 länder enats om i vägen till en hållbar värld.

Om målen

Tanken med målen är att tydliggöra bilden utåt av vad som händer i klubben och hur MAI dagligen jobbar mot ett hållbart Malmö. Målen går under namnet #MAImålen.

TÄNK GLOBALT – AGERA LOKALT
Stötta #MAImålen och bli en MAI partner