MAI:s årsmöte 2018 som genomfördes på Malmö Live under onsdagen med 130 förväntansfulla medlemmar
som anfördes av årsmötets ordförande Johan Herrström.

Tomas Strandberg tackades av efter 6 år som ordförande i MAI och han hyllades för sina insatser för föreningen.
Till ny ordförande valdes Mats Svensson som sedan ett år tillbaka suttit som vice ordförande, Mats har en egen bakgrund
i friidrotten genom aktiv karriär i Klippan som mångkampare. Mats driver idag flera bolag och jobbar såväl nationellt som internationellt med investeringar, han vill med sitt ordförandeskap fortsatta driva MAI framåt i utvecklingen för att bli Sveriges ledande friidrottsförening genom en engagerad och arbetande styrelse.

Till styrelsen valdes tre nya ledamöter i Caroline Gedin, Stina Funke och Lars Hedner samt omval på Staffan Jönsson och
Johan Färemo. Presentation av våra ledarmöter kommer inom kort.

Årsmötet valde även avgående ordförande Tomas Strandberg och den trogne MAI:aren Lasse Johnsson till hedersledarmöter i Malmö Allmänna Idrottsförening.

Efter avslutat årsmöte delade MAI:s hedersordförande Bengt Bendéus ut sina stipendier till aktiva och ledare som genom sina framgångar under 2017 bidragit till föreningens framfart på nationella och internationella mästerskap.

Vi tackar Bengt som förutom sina stipendier även bjöd alla medlemmar på en middag som ramade in kvällen på ett mästerligt sätt.