MAI:s styrelseledarmot tillika ordförande i Ungdomsutskottet Pia Bosdotter Olson, blev vid Svenska Friidrottsförbundets årsmöte i helgen invald i förbundsstyrelsen. Efter en viss valdramatik stod det klart att Pia väljs in på ett år, vilket är ett fyllnads år för Tomas Riste, som enhälligt valdes till styrelsens nya ordförande efter avgående Lennart Karlberg. Vilken som kommer bli Pias huvuduppgift i förbundsstyrelsen är ännu inte bestämt, men med sitt breda register inom friidrotten och den juridiska kunskap som hon besitter som advokat så finns det flera områden som kan komma och passar henne.

Vi önskar Pia lycka till med sitt uppdrag i Svenska friidrottsförbundets styrelse.