Rebecka Krüger-03 satte nytt klubbrekord 2.80 i stavhopp vid Stavhoppskarnevalen i Göteborg.