Vid veteran-SM i Malmö 28 feb – 1 mars 2020
kommer det även att arrangeras en extratävling
i Stående Längdhopp. Anmälning på plats

Så träna på.
För att du skall ha något att jämföra med,
så lägger jag upp resultaten från en tävling i Stående Längdhopp nyligen,
för deltagarna vid veteranombudskonferensen på Bosön i Stockholm