Vi i MAI är mycket tacksamma för det stöd Du visat under sex år! De ungdomsledare och aktiva häcklöpare som Du uppmärksammat med Dina stipendier tackar Dig så hjärtligt!
Du är en hedersman!

Peter Nyströms Stipendier 2015 gick till Kristina Wärff och Adriana Janic. Foto: Søren Busk

Peter Nyströms Stipendier 2015 gick till Kristina Wärff och Adriana Janic. Foto: Søren Busk