Rutiner för anmälan

Rutiner för anmälan till tävlingar


De tävlingar som Skånes Friidrottsförbund sanktionerat 
går att hitta på deras hemsida.
 Klicka här


MAI anmäler och bekostar startavgiften för tre ( 3 ) grenar per tävling.


Anmälan ska göras via tränaren som skickar anmälan till
 anmalan@mai.se

Du får bekräftelse på att vi har mottagit din anmälan.
Hör av dig om du har några frågor om din anmälan,
ring 040-86 900 och fråga efter Annika Hovang.


Anmälan ska vara klubben tillhanda senast 5 dagar innan

sista anmälningsdag enligt arrangörsklubb, och ska innehålla följande:
– Namn och födelseår
– Vilken tävling anmälan gäller samt grenar
– Årsbästa eller personbästa för löpgrenar


MAI tar inte emot anmälningar som görs efter utsatt tid och
datum enligt MAI:s tävlingskalender.
 Klicka här!


OBS! Efteranmälningar görs direkt till arrangerande förening 
och
bekostas av deltagaren, likaså utebliven start
.