Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid 19 i samhället och inte minst i vår region har Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet delgett oss nya råd beträffande bl a träning. MAIs inställning är i möjligaste mån att följa råden. Klubbledningen har där med fattat beslut som följer:

  • Ungdomar födda 2005 eller senare fortsätter sin träning som nu/tidigare på samma sätt och tider. Tänk på att du som förälder väntar utanför hallen när du hämtar eller lämnar dina barn.
  • För äldre aktiva tillhandahåller MAI för närvarande begränsad träning där vi hänvisar till tränarna som uppmanas att göra träningsupplägg som kan utföras på ”egen hand” och till största delen utomhus.
  • Aktiva som är kopplade till MIG, NUI/RIG och MIA kommer att ha möjlighet att bedriva sin träning som tidigare men alla måste vara mycket uppmärksam på sjukdomssymptom och var noga med att undvika träningsdelar som inkluderar redskap som delas med andra. Förlägg huvuddelen av träningen utomhus.
  • MAI återkommer om vad som händer efter 17 november och eventuella förändringar innan dess.

Råden från myndigheter kan läsas på region Skånes hemsida som såklart även belyser andra delar än just träning, bl a vikten av att försöka undvika kollektivtrafik i möjligaste mån.

Klubbledningen beklagar att verksamheten ej kan fortgå som vanligt men känner att även MAI måste försöka bidra till att få stopp på utvecklingen med smittspridningen.

/

Mikael Wirstedt
Klubbchef