Välkommen som funktionär i MAI 2023

Alla aktiva (föräldrar, om aktiv är under 15 år) förväntas göra 2 funktionärsuppdrag per år.

Att vara funktionär är roligt – ger dig mer kunskap om ditt barns idrott, vilket du har nytta av när du stöttar ditt barn på tävlingar. Du kommer att göra uppdraget tillsammans med din träningsgrupp vilket ökar gemenskapen i gruppen.

Hur vet jag när, och vad/var jag ska vara utföra mitt funktionärsuppdrag?

Alla aktiva får en kallelse i Sportadmin till det uppdraget gruppen blivit tilldelat. Kan du detta tillfälle svarar du ”kommer” på kallelsen. Kan du inte följer du länken i kallelsen och kommer till alla MAI:s arrangemang och kan boka upp dig på ett som passar dig. Svara ”kommer ej” på kallelsen och i kommentaren vilket arrangemang du valt istället.

Här kan du själv välja när du vill vara funktionär:

Hur hänger MAI:s arrangemang och att vara funktionär ihop– syfte och mål med våra arrangemang
och vem gör vad.

Friidrottstävlingar

Mästerskap och Nationella tävlingar 2023 – ISM och Folksam GP

Mål: Är att alltid ha ett mästerskap eller nationell tävling i Malmö.

Syfte: För att ge våra juniorer och elit möjlighet att tävla på hemmaplan. Inspirera våra barn och ungdomar i MAI, Malmö och Skåne samt att få fler som börja med friidrott.

Funktionärer: Alla som har erfarenhet av att vara funktionär eller friidrott samt alla 15 år och äldre.

Barn och ungdomstävlingar – Malmö Indoor Challenge, Pepparkaksspelen

Mål: Ge barn och ungdomar en bra första upplevelse av att tävla. Tävlingar med bredda grenutbud.

Syfte: Tävling på hemmaplan för våra barn och ungdomar. Många av våra ungdomstränare är på plats och stöttar aktiva från MAI.

Funktionärer: Föräldrar till grupperna i åldrarna 9–11 år, Pepparkaksspelen, 12–14 år Malmö Indoor Challenge.
Första funktionärsuppdraget för många, därför erbjuder vi genomgång av den gren som gruppen blivit tilldelad. Genomgången är i samband med ditt barns träning ca 1–2 veckor innan tävlingen.

Motionslopp

Syfte: Bidra till folkhälsa genom att inspirera och motivera till daglig träning. Motionsloppen är klubbens största inkomst.

Mål: Få 17 000 personer i rörelse under året.

Funktionärer: Föräldrar till grupperna i åldrarna 9–11 år Kalvinknatet eller Vårruset. I åldrarna 12–14 år Malmöloppet eller Midnattsloppet.

Grenledare och sektionsansvarig

Som grenledare eller sektionsansvarig gör du ett uppdrag per år, men ett lite större uppdrag. Innan tävlingen är du med på en genomgång på tävlingsplatsen eller på MAI:s kansli. På tävlingsdagen har du genomgång och fördelar arbetet inom ditt team. Ansvarar för att redskap och annat material som behövs på din gren/sektor kommer på plats. På en friidrottstävling är man grenledare för löpning, höjd/stav, längd/tresteg, kula/spjut, diskus/slägga. På motionslopp är man sektionsansvarig för del av bana ca 1–2 km, start/mål, vätska.

Tilldelade funktionärs-
uppdrag för tränings-
grupperna

Våra arrangemang – din hjälp behövs!

10–11 dec 2022 — Pepparkaksspelen barn och ungdomstävling

Friidrott i Atleticum

Längd 1 lörd: FRE 17.00–18.00 Elina & Saga 2013/2014
Längd 1 sönd: LÖR 10.00–11.15 Mira & Ella 2013
Längd 2 lörd: SÖN 10.00–11.00 Josefin & Nils 2012/2013
Längd 2 sönd: ONS 17.30–18.45 Birgitta & Adam 2010/2011
Kula lörd: TIS 17.30–19.00 Elise, Lone 2011/2012
Kula sönd: MÅN 16.45–17.45 Karl & Leila 2011/2012
Höjd & Stav lörd & sönd: FRE 17.00–18.00 / SÖN 10.00–11.00 Greger/Mira 2011/2012
Kiosk lörd & sönd: FRE 16.15–17.15 SÖN 10.00–11.00 Saga, Ebba, Daniel 2011/2012

17–19 februari 2023 — ISM Malmö

Friidrott, inomhustävling i Atleticum

Löpning: TIS 17–18.30 / TORS 17–18.30 / LÖR 10.30–12 Linda & Fredrik, Ola Thorsson, Rizak
Längd, Tresteg: David Josefin Belinda
Höjd: TIS/TORS/LÖR Hanna & Hanna 06/07
Stavhopp: Stavgruppen, TORS Hoppgrupp
Kast: Kastgruppen Staffan & Stellan, Marco & Håkan, André
Försäljning: TIS/TORS/LÖR Hanna & Hanna 06/07
Värdar, calling, sekretariat: TIS 17–18.30 Martin 2008/2009

4–5 mars 2023 — MIC (Malmö Indoor Challenge)

Inomhustävling i Atleticum ca kl 08–17

Längd 1 lörd: FRE 17–18.30 / SÖN 10–11.30 Greger Stellan Sara 11–12
Längd 1 sönd: MÅN/TORS 17.15–19.15 Annika Sara Karin Anders 09/10
Längd 2 lörd: LÖR 11.30–13 Emma, Aina, Joel 2009/2010
Längd 2 sönd: ONS 17.45–19 Aina & Joel 2010/2011
Kula lörd: MÅN 16.45–17.45 Karl & Leila 2011/2012
Kula sönd: TORS 17.30–19 Kastgrupp Mira & Martin
Höjd lörd & sönd: SÖN 11–12.30 Eric, Olle Emmelie 2010/2011
Stav lörd & sönd: TIS/FRE/SÖN Alice, Ella & Melvin 07–09, TORS Hoppgrupp
Kiosk lörd & sönd: SÖN 9.15–10.30 Jonas & Anders 2008/2009
Löpning lörd & sönd: TIS 17.30–19 Lone & Alba 2011/2012
Info, värd, sekretariat: Alex & Niklas

2 maj 2023 — Vårruset Malmö

Motionslopp för kvinnor i Pildammsparken ca kl 17–21

Start, mål: LÖR 10–11 Maja, Saga & Damir 2015
Vätska: LÖR 10–11.15 Mira & Daniel 2013
Bana sekor 1: MAI RUNNERS, MAI MASTERS
Bana sekor 2: LÖR 10–11.15 Mira & Daniel 2013
Bana sekor 3: TIS 17.30–19 / FRE 17–18.30 Frida & Fredrik 09/10
Bana sekor 4: TIS 17.30–19 / FRE 17–18.30 Frida & Fredrik 09/10

11 juni 2023 — Kalvinknatet Tallriken, Pildammsparken

Lopp för barn 2–12 år ca kl 09–15

Bana: TORS 17–18 Maria & Noria 2014, ONS 16.30–17.30 Sara Jennifer 2016
Start & mål: MÅN 17–18 Kristian Ebba Ellinor 2014
För och eftercyklister:
Nummerlappsutdelning & kiosk: SÖN 10–11 Axel & Nadja 2015

21 juni 2023 — Malmöloppet

Lopp centralt i Malmö, ca kl 16.30–21

Bana, sekor 1: FRE 17–18 Elina & Ellen 2013/2014
Bana, sekor 2: FRE 17.15–18.30 2015/2014 Alba & Sara
Bana, sekor 3: FRE 17.15–18.30 2015/2014 Alba & Sara
Bana, sekor 4: MÅN 16.45–17.45 Karl & Leila 2011/2012
Bana, sekor 5: Elitaktiva
Start & mål: SÖN 10–11 Greger & Alice 2012/2013
Vätska: TORS 17–18 Maria & Noria 2014
Nummerlappsutdelning: FRE 17–18 Elina & Ellen 2013/2014

5 augusti — Folksam GP Malmö Stadion

Friidrott: Förtävling och huvudtävling pre ca kl 12–19

Löpning: TIS 17–18.30 / TORS 17–18.30 / LÖR 10.30–12 Linda & Fredrik, Ola Thorsson, Rizak
Längd, Tresteg: David Josefin Belinda
Höjd: TIS/TORS/LÖR Hanna & Hanna 06/07
Stavhopp: Stavgruppen, TORS Hoppgrupp
Kast: Kastgruppen Staffan & Stellan, Marco & Håkan, André
Försäljning: TIS/TORS/LÖR Hanna & Hanna 06/07
Värdar, calling, sekretariat: Alex & Niklas, TIS 17–18.30 Alva & Martin 2008/2009

2 september 2023 — Midnattsloppet Malmö

Lopp med start och mål på Stortorget ca kl. 20–01

Bygg och riv:
Bana, sektor 1: FRE 17–18.30 / SÖN 10–11.30 Greger & Alva 11–12
Bana, sektor 2: LÖR 11.30–13 Emma, Aina, Joel 2009/2010
Bana, sektor 3: MÅN/TOR 17.15–19.15 Annika Sara Anders 09/10
Bana, sektor 4: MÅN/TOR 17.15–19.15 Annika Sara Anders 09/10
Bana, sektor 5: SÖN 11–12.30 Eric, Olle, Emmelie 2010/2011
Bana, sektor 6: SÖN 9.15–10.30 Jonas & Anders 2008/2009
Bana, sektor 7: TIS 17.30–19 Alba 2011/2012
Bana, sektor 8: ONS 17.45–19 Aina, Joel & Johanna 2010/2011
Bana, sektor 9: ONS 17.45–19 Aina, Joel & Johanna 2010/2011
Start, mål/utd: TOR 17.30–19 Kastgrupp Mira & Martin
Vätska 1: TIS/FRE/SÖN Alice, Ella & Melvin 07–09
Vätska 2: TIS 17.30–19 / FRE 17–18.30 Frida & Fredrik 09/10
Info/Nummerlappsutdelning: (även 30-31 augusti, 1 september)

9–10 dec 2023 — Pepparkaksspelen barn och ungdomstävling

Friidrott i Atleticum

Längd 1 lörd: FRE 17–18 Elina & Ellen 2013/2014
Längd 1 sönd: FRE 17–18 015/2014 Alba & Sara
Längd 2 lörd: LÖR 10–11.15 Mira & Daniel 2013
Längd 2 sönd: LÖR 10–11 Maja, Saga & Damir 2015
Kula lörd & sönd: MÅN 17–18 Kristian Ebba Ellinor 2014
Kula sönd: MÅN 16.45–17.45 Karl & Leila 2011/2012
Höjd & Stav lörd & sönd: SÖN 10–11 Axel & Nadja 2015
Kiosk lörd & sönd: SÖN 10–11 Greger & Alice 2012/2013

Här kan du själv välja när du vill vara funktionär: