166k

Facebook
– 70 000 exponeringar om året

 

Instagram
– 96 000 exponeringar om året

Genom annonsering i våra sociala medier ökar ni förtroende för ert varumärke hos våra följare/era kunder.

Våra följare får lära känna er och associera ert varumärke med vår verksamhet.

Utifrån era mål tar vi fram en strategi för er närvaro i sociala medier hos oss. Vi hjälper er att nå vår målgrupp, planera och anpassa ert innehåll. Vi skapar en tidsplan för publicering, annonsering och uppföljning.

Annonsera i våra socila medier? 

 

För mer information, kontakta Natalie på natalie@mai.se