MEDLEMSAVGIFTER 2022

Om du är med i flera grupper, får du en avisering (medlem- och träningsavgift) från varje grupp.

Hör av dig till kansliet så hjälper vi dig.

MAI:s BankGiro: 656 – 2185 ( Se OCR-nr på fakturan )

Som ny medlem får man lov att prova på träningen 2 gånger innan men betalar in medlems- och träningsavgiften.

Vid det tredje träningstillfället förbinder man sig att erlägga medlemsavgift samt full träningsavgift var på alla de förmåner som aktivt medlemskap i MAI innebär börjar gälla. Vid avhopp ur träningsgrupp inom 6 veckor från första träningstillfället kan en återbetalning av halva träningsavgiften ske efter kontakt med kansliet. Om man inte betalar sin medlems- och träningsavgift så kan ärendet efter andra påminnelsen gå vidare till inkassobolag.

Är du osäker om avgiften är betald så hör av dig till MAI:s kansli, 040-86 900.

DESSA FÖRMÅNER HAR DU SOM ÄR MEDLEM I MAI

TRÄNING LEDD AV TRÄNARE ELLER LEDARE

Vare sig du är barn, ungdom, elit eller löpare i MAI RUNNERS har du som medlem möjlighet till tränar-/ledarledda pass. Friidrotten innefattar 26 olika grenar, vilket gör att det finns en god bredd och kompetens hos våra tränare. Vi ställer krav på våra tränare att dessa ska gå friidrottsförbundets olika utbildningar.

REDUCERADE PRISER PÅ TÄVLINGSRESOR & TRÄNINGSLÄGER

MAI arrangerar årligen två tävlingsresor till Göteborg och Växjö där vi erbjuder våra medlemmar förmånliga priser på logi och transport. Det arrangeras även läger för våra olika åldersgrupper vilka även dessa erbjuds till subventionerade priser.

BETALDA TÄVLINGSSTARTER

MAI står för kostnaderna för nationella tävlingsanmälningar enligt de gällande regler som finns i MAI. Enligt vår tävlingspolicy tillåter vi våra unga friidrottare att enbart tävla i 3 grenar vid en endagstävling samt 5 grenar under en tvådagarstävling, då med en god spridning med 3+2 alternativt 2+3.

KOSTNADSERSÄTTNING (OLIKA STORLEK BEROENDE PÅ TÄVLINGSNIVÅ) SAMT BIDRAG TILL RESOR OCH LOGI

Vid kvalificering till MAI:s elitgrupper utgår ekonomiska bidrag fastställda av styrelse.

TILLGÅNG TILL ATLETICUM *, LÖPARGÅNGEN OCH MALMÖ STADION

Vi erbjuder våra träningsgrupper goda möjligheter till att bedriva sin träning under fina förutsättningar året om.

* Atleticum: Om du är 26 år eller äldre så tillkommer en hallkortsavgift på 1500 kr utöver medlems- och träningsavgift.

>> Läs mer!

FÖRSÄKRING

Alla medlemmar är automatiskt försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring som Riksidrottsförbundet har tecknat med Folksam.

BEMANNAT KANSLI

MAI har ett kansli bemannat av klubbchef och fem stycken anställda som erbjuder medlemmarna service året om.

INTERNA KLUBBTÄVLINGAR

Varje år arrangeras vi interna klubbtävlingar, samt en julavslutning för våra barn och ungdomar.

KLUBBDAGAR STADIUM

Rabatt på Stadium i samband med föreningsdagar – inbjudan mailas ut.

NORDIC CHOICE HOTELS

Både utövare, tränare och supportrar behöver vila samt påfyllning av energi.

Ni erbjuds 10% på samtliga Comfort & Clarion Collection Hotel i Norden och 15% på samtliga Quality & Clarion Hotels i Norden.

Och klubben får en kickback på ert boende. Stötta din klubb genom att boka ditt boende på ett Nordic Choice Hotels i samband med era barns idrottsaktiviteter.

>>  Boka via vår egen sida!

TILLGÅNG TILL GYMMET PÅ ATLETICUM *

För våra äldre träningsgrupper erbjuds tillgång till gym. Detta får dock enbart brukas vid behov utifrån den träningsplanering tränaren gjort.

* Atleticum: Om du är 26 år eller äldre så tillkommer en hallkortsavgift på 1500 kr utöver medlems- och träningsavgift.

>> Läs mer!

FRÅGOR OCH SVAR!